Satakunnassa varjellen viljelty –hankkeessa on luotu yhdeksälle avomaanvihannekselle IPM -viljelyn (integrated pestmanagement) ohjeistot.

Ohjeiden luomisesta on vastannut MTT, joka yhdessä viljelijöiden kanssa on pyrkinyt löytämään käytännönläheiset ja realistiset tavat toteuttaa IPM-viljelyn periaatteita.

Maaliskuussa 2013 hankkeen IPM -tilaisuuksiin osallistuneet viljelijät saivat käyttöönsä IPM -ohjeiden luonnokset joita he testasivat viljelyssään kasvukaudella 2013. Viljelijöiltä saadun palautteen perusteella muokatut ohjeistot julkaistaan näillä sivuilla kevään 2014 aikana.