Satakunta – Suomen vihannesaitta

Avomaan vihannesten viljelyllä on pitkät perinteet Satakunnassa. Vihannesviljelyn keskittyminen Satakuntaan pohjautuu soveltuviin viljelyolosuhteisiin ja alkutuottajien kiinteään yhteistyöhön jalostavan teollisuuden kanssa. Satakunnassa tuotetaan 26% koko maan avomaan vihanneksista ja jopa 74% teollisuuden jalostamista vihanneksista, joten sillä on merkittävä vaikutus maakunnan aluetalouteen ja työllisyyteen.

Huoli huomisesta

Avomaanvihannestuotantoketju on kaikkialla kasvavassa määrin uusien ympäristö- ja kuluttajanäkökulmien tuomien haasteiden edessä. Lainsäädäntö, ympäristökuormituksen vähentämistarpeet sekä ilmaston muuttuminen ja kuluttajavaatimukset edellyttävät vihannestuotantoketjun kehittämistä ympäristöä säästävämpään suuntaan. Satakuntalainen vihannesketju haluaa vastata haasteisiin, ja turvata toimintansa kannattavuuden ja kilpailukyvyn ympäristöystävällisyyttä unohtamatta. Koko ketjun kehittämis- ja koulutustyöllä parannetaan toiminnan kestävää kehitystä.

Laadukkaita tuotteita ammattitaidolla

”Satakunnassa varjellen viljelty” on koulutushanke, joka tähtää erityisesti alueen viljelijöiden, mutta myös muiden vihannesketjun toimijoiden ammattitaidon kehittämiseen. Koulutusten keskeisiä teemoja ovat tuotteen laadun kehittymiseen vaikuttavat tekijät aina kylvöä edeltävästä maanmuokkauksesta kuljetukseen ja jalostukseen asti. Hankkeessa keskitytään muun muassa tuholais- ja rikkakasvitorjuntaan, viljelymenetelmiin ja -tekniikoihin, varastointiolosuhteisiin, aumaustekniikoihin sekä tuotteiden kuormaukseen ja kuljetuksiin.

Satakunnassa varjellen viljelty -koulutushankkeessa uusien viljelyohjeiden (muun muassa IPM –tuotantojärjestelmä, hyvät tuotantotavat), menetelmien ja käytäntöjen avulla tarjotaan satakuntalaisille vihannesviljelijöille mahdollisuus edistää ammattitaitoaan entisestään. Tavoitteena on varmistaa, että kuluttajat saavat jatkossakin korkealaatuisia ja turvallisia tuotteita.

Kohderyhmät ja rahoitus

Hankkeen kohderyhmänä ovat vihannesten viljely-, logistiikka-, jalostus-, tuotekehitys- ja markkinointiprosesseissa mukana olevat henkilöt Satakunnassa. Hanketta koordinoi Pyhäjärvi-instituutti. Yhteistyökumppaneina ovat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Apetit Pakaste Oy ja satakuntalaiset vihannesten viljelijät.

Päärahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Satakunnan ELY-keskuksen kautta. Hanke toteutetaan vuosien 2011–2013 aikana.

Kuvat: Kotimaiset Kasvikset